شرکت توسعه علوم ژئوماتیک رهپویان

.Rahpouyan Geomatics Science Development Co

درباره ما

شرکت توسعه علوم ژئوماتیک رهپویان به عنوان شاخه تخصصي خدمات معدنی به ویژه اکتشاف، شرکت توسعه زیرساخت داده های مکانی رهپویان و با هدف توسعه کاربری علوم و فنون وابسته خصوصاً زمین شناسی، سنجش از دور (RS)، سيستم هاي اطلاعات مکاني (GIS)، ژئوفیزیک و ژئوشیمی به عنوان يک مرکز دانش بنيان در حوزه اکتشاف معادن تأسیس گردیده است. اين شرکت با بهره گيري از توانمندي گسترده گروه رهپویان در زمينه هاي مختلف علمي و فني و همکاري جمعي از خبرگان و متخصصان معدنی کشور آماده ارائه خدماتي متفاوت در زمينه های ذیل مي باشد:
  • ارائه خدمات تخصصی اکتشاف مواد معدنی مبتنی بر تکنولوژی های نوین ژئوماتیکی
  • ارائه خدمات مشاوره، مدیریت و نظارت بر پروژه های معدنی
  • ارائه خدمات طراحی و توسعه نرم افزارهای معدنی
  • ارائه خدمات تامین داده های مورد نیاز پروژهای اکتشافی
  • ارائه خدمات پژوهشی و تولید علم در حوزه معدن
  • ارائه خدمات توسعه ای و آموزشی

اگر علم در ثریا باشد، مردمانی از سرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.

پیامبر اکرم (ص)

مرکز تخصصی اکتشافات معدنی

خدمات اکتشافی

درگاه معرفی خدمات و توانمندی های اکتشافی

سوابق اکتشافی

درگاه معرفی سوابق و پروژه های اکتشافی صورت گرفته

مرکز آموزش و پژوهش های معدنی

سامانه آموزش الکترونیک رهپویان

درگاه برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی رهپویان

ثبت نام در دوره های آموزشی

درگاه آشنایی و ثبت نام در دوره های آموزشی شرکت

چنین گفت پیغمبر راستگوی، زگهواره تا گور دانش بجوی

فردوسی

اخبار

کانال تلگرام مرکزآموزش الکترونیکی گیتا

کانال تلگرام مرکز آموزش الکترونیکی گیتا

ثبت نام ترم زمستان تمامی دوره های مشترک مرکز آموزش گیتا و سازمان نظام مهندسی معدن

ثبت نام ترم زمستان تمامی دوره ها مرکز آموزش الکترونیکی گیتا از تاریخ: 96/09/07 تا 96/10/16

طراحی و پیاده سازی سامانه ژئوماتیک ملی

شرکت رهپویان اقدام به ارائه Geomatics Suite می به عنوان مجموعه ای از سامانه های مکانی نرم افزاری مورد نیاز مدل جامع مکانی رهپویان نمود.

ابداع متدولوژی SE جهت اکتشاف مواد معدنی با استفاده از تکنولوژی های نوین ژئوماتیکی

ابداع روش جدیدی موسوم به متدولوژی سلطانی و ایوزخانی (SEM) مبتنی بر پردازش تصاویر ماهواره ای و با هدف شناسایی و پی جوئی مواد معدنی

همکاران ما