تماس با ما

تهران ، کیلومتر ۲۶ اتوبان تهران کرج خیابان سجاد ۱۸ پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات ساختمان شماره ۲۲۹ ط همکف شرکت توسعه علوم ژئوماتیک رهپویان
۰۲۱-۸۸۷۱۱۲۲۰
۰۲۱-۸۸۷۱۱۲۲۰
Info@Geomining.ir
کد پستی:۳۱۵۹۹۱۷۱۲۸