تماس با ما

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)، پردیس شمالی دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۱، واحد ۱۱۳
۰۲۱-۸۸۲۲۰۵۳۴
۰۲۱۸۸۲۲۴۱۷۲ _ ۰۲۱-۸۸۲۲۴۱۶۴
Info@Geomining.ir
کد پستی:۱۴۳۹۸۱۴۴۴۸