معرفی خدمات اکتشافی

service

فاز اکتشاف تفصیلی

Detailed Exploration
با محوریت عملیات شبکه بندی حفاری و ژئوشیمی تحت الارضی

service

فاز اکتشاف عمومی

General Exploration
با محوریت عملیات ژئوفیزیک زمینی و حفاری های نامنظم

service

فاز پی جویی

Prospecting
با محوریت مطالعات زمین شناسی و عملیات صحرایی

service

فاز شناسایی

Reconnaissance
با محوریت دورسنجی(RS) و سیستم اطلاعات مکانی(GIS)

شرکت رهپویان با هدف بهبود و ساماندهی فرآیند اکتشاف معادن، کاهش زمان، هزینه و ریسک سرمایه (استاندارد رده بندی ذخایر معدنی تهیه شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) و نیز استانداردهای بین المللی اکتشاف (استاندارد سازمان ملل متحد (UNFC) و CRIRSCO)، اقدام به طراحی و توسعه استاندارد اکتشاف رهپویان نموده است.
در این استاندارد، فناوری های نوین ژئوماتیک همچون سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به صورت جدی در فرآیند اکتشاف مورد توجه قرار گرفته و در ترتیب و توالی ماژول های اکتشافی، دقت بیشتری صورت پذیرفته است که براساس قابلیت ها و محدودیت ها، نوع ماده معدنی، شرایط کانی زایی و … مربوط به منطقه مورد مطالعه و قوانین و رویه های سازمانی کشور تنظیم و پیاده سازی خواهند شد.
بر اساس این استاندارد، یک معدن را می توان از دو منظر مطالعات اکتشافی و امکان سنجی اقتصادی رتبه بندی نمود:
فرآیند مطالعات اکتشاف را نیز می توان به چهار فاز ذیل طبقه بندی نمود.

  • فاز شناسایی
  • فاز پی جویی
  • فاز اکتشاف عمومی
  • فاز اکتشاف تفصیلی

اکتشافات معدنی از فاز شناسایی آغاز و به فاز اکتشاف تفصیلی ختم می گردد. بطوریکه با پیشرفت فرآیند اکتشاف، جزئیات عملیاتی هر فاز و قابلیت اطمینان به نتایج حاصله بیشتر و به تبع، هزینه های لازمه نیز افزایش خواهد یافت. در اسلاید روبرو موقعیت مراحل اکتشافی نسبت به یکدیگر و نیز سطوح جامعیت و جزئیات آنها نمایش داده شده است. لازم بذکر است فرآیند اکتشاف در یک محدوده معدنی تا مادامی که ذخیره معدنی وجود دارد صورت می پذیرد و همواره در حال توسعه خواهد بود.